Ilmastointikoulutus ja pätevyyskoe (Tukes): 26.10.2023 (lähitoteutus)

325,00  (ei sis. alv.)

OPISKELIJAJÄSENET
235,00  (ei sis. alv.)

JÄSENET
235,00  (ei sis. alv.)

NORMAALIHINTA
325,00  (ei sis. alv.)

Ajoneuvoilmastoinnin huolto ja korjaus on luvanvaraista toimintaa. Huoltoa ja korjausta suorittavan tulee suorittaa pätevyyden osoittamiseksi koe. Pätevyyskoe suoritetaan tämän kurssin päätteeksi. Sen lisäksi yrityksellä tulee olla vastuuhenkilö ja yrityksen tulee tehdä toimintailmoitus Tukesille. Myös hakuprosessi käydään kurssilla läpi.

SATL:n jäsenille 235€/hlö/päivä, muut 325€/hlö/päivä

Hintaan lisätään alv 24%

Seuraava koulutus on: 26.10.2023 (lähitoteutus, Diagno Finland Oy:n tilat osoitteessa ).

TAPAHTUMAN TIEDOT

26.10.2023
09:00
16:00

Koulutuksen sisältö

Perehdytään ilmastointihuollon tekemiseen liittyviin määräyksiin sekä vastuuhenkilölle ja huoltohenkilöstölle asetettuihin vaatimuksiin. Käydään läpi erityyppisten ilmastointijärjestelmien toiminta ja rakenne. Tutustutaan ajoneuvojen ilmastointi-järjestelmissä käytettäviin kylmäaineisiin ja öljyihin sekä niiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn.

Kurssilla käytetään ilmastoinnin huoltolaitetta huoltolaitteen kylmäainesisäsäiliön täyttämiseen ja ilmastointihuollon suorittamiseen.

Kurssin päätteeksi suoritetaan koe, jonka hyväksytysti suorittaneet ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta. Kurssin sisältöön voi tutustua osallistujille ennakkoon jaettavan kurssimateriaalin avulla.

Koulutuksen sisältö mm.

  • Ajoneuvoissa käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö, ominaisuudet ja ympäristövaikutukset sekä niitä koskevat säännökset.
  • Valtioneuvoston asetuksen 766/2016, asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja direktiivin 2006/40/EY sisältö.
  • Vastuuhenkilölle ja huoltohenkilöstölle asetetut vaatimukset.
  • Ajoneuvoissa käytettävät ilmastointijärjestelmät ja niiden toiminta.
  • Ilmastointijärjestelmään kuuluvat komponentit.
  • Ilmastoinnin huoltolaitteen liittäminen ja irrottaminen eri tyyppisiin ajoneuvo- ja työkoneilmastointeihin.
  • Ilmastoinnin huoltolaitteen käyttö talteenotossa, alipaineistuksessa, tiiveystestissä, öljyn ja väriaineen lisäyksessä sekä kylmäaineen lisäyksessä.

Kouluttajana toimii Diagno Finland Oy:n kouluttaja.