Hae SATL:n jäsenyyttä

SATL:n jäsenet koostuvat paikallisyhdistysten jäsenistä. SATL:n jäsenet ovat myös kansainvälisen autoinsinöörijärjestö FISITA:n jäseniä.

Paikallisyhdistyksen hallitus voi ottaa hakemuksesta yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi auto- ja kuljetusalalla toimivia insinöörejä, teknikoita sekä muita alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleviä henkilöitä.

Autoalan opiskelijat (AMK tai korkeakoulutasolla) voivat liittyä oppilasjäseniksi. Opiskelijoilta ei peritä jäsenmaksua ja valmistuva opiskelijajäsen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi ilman liittymismaksua. Jäsenetujen lisäksi opiskelija pääsee mukaan luomaan suhteita alan päättäjien verkostoon.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyn jäsenmaksu on ensimmäisenä vuotena puolet normaalista jäsenmaksusta. Jäsenmaksun määrä vaihtelee paikallisyhdistyksittäin (v. 2019 se oli 40 – 71 euroa).

Paikallisyhdistyksen hallitus voi ottaa yritys- tai kannatusjäseneksi autoalalla toimivan yrityksen, yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön. Valtakunnallisesti toimivat yritykset ja yhteisöt voivat hakea myös SATL:n yritys- ja kannatusjäseneksi.

Jäsenhakemuslomake