Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002: Hybriditoteutus 11.6.2024, 22.8.2024, 12.9.2024, 10.10.2024, 5.11.2024 ja 10.12.2024

210,00  (ei sis. alv.)

OPISKELIJAJÄSENET
195,00  (ei sis. alv.)

JÄSENET
195,00  (ei sis. alv.)

NORMAALIHINTA
210,00  (ei sis. alv.)

SATL:n jäsenille 195 €/hlö, muille 210 €/hlö

Hintaan lisätään alv 24%

Seuraavat koulutukset ovat 11.6.2024, 22.8.2024, 12.9.2024, 10.10.2024, 5.11.2024 ja 10.12.2024.

TAPAHTUMAN TIEDOT

11.06.2024
08:30
16:00

Koulutuksen sisältö

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus on työturvallisuuskoulutus, joka vaaditaan automekaanikoilta, jotka huoltavat tai korjaavat sähkö- tai hybridiajoneuvoja. Koulutus edellytetään myös työnjohdolta ja asiantuntijatehtävissä toimivilta henkilöiltä, mikäli korjaamolla työskennellään sähkö- tai hybridiajoneuvojen korkeajännitejärjestelmän kanssa.

Korjaamolla on työnantajana työturvallisuusvastuu. Kun työntekijä lähetetään työskentelemään ajoneuvon kanssa, jossa on ihmiselle hengenvaarallinen jännite, on tekijän pystyttävä tunnistamaan ajoneuvo sähkö- tai hybridiautoksi, tiedettävä miksi sähkö on vaarallista ja minkälaisia riskejä sähkö- tai hybridiajoneuvon kanssa työskentelyyn liittyy. Hänen on myös tunnettava ajoneuvon rakennetta niin, että tietää missä mahdolliset riskit sijaitsevat ja mihin saa koskea ja mihin ei. Tekijällä on myös oltava selvillä toimintatapa mahdollisessa onnettomuustilanteessa.
Työturvallisuusvastuun lisäksi korjaamo yrityksenä vastaa myös ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta ja sähköturvallisuudesta sitä luovutettaessa asiakkaalle huollon tai korjauksen jälkeen. Tällöin mekaanikon on myös tiedettävä mistä asioista sähköajoneuvon turvallisuus muodostuu, jotta hänellä on edellytykset havaita ja puuttua sähköturvallisuuspoikkeamiin.
Korjaamon liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että tunnetaan myös sähkö- ja hybridiautoihin liittyvät erityispiirteet ns. perinteisiin korjaamotöihin liittyen, jotta vältytään pahimmillaan kalliilta reklamaatioilta.
Määräykset edellyttävä Autoalan SFS 6002 -koulutukselta lähinnä ensimmäisen kohdan asioita, jolloin loput jäävät työnantajan huolehdittavaksi itsenäisesti. Diagno Finlandin toteuttama Autoalan SFS 6002 -koulutus kokonaisvaltainen paketti, johon sisällytetään kaikki yllä olevat aihealueet. Tekniikka kehittyy nopeasti ja päivitämme koulutuksen sisältöä lähes jokaiseen toteutukseen.
Koulutus on havainnollinen teoriakoulutus, joka antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja hybridiajoneuvojen kanssa vaarantamatta itseään tai tekemättä autosta vaarallista muille. Koulutuksessa käydään selkeästi läpi mitä korjaamolta vaaditaan sekä minkä tyyppisiä töitä korjaamolla voi korkeajänniteajoneuvon kanssa tehdä. Auton korkeajännitejärjestelmään liittyvien töiden tekeminen vaatii erillistä lisäkoulutusta. Kurssin lopussa pidetään koe, jolla varmistetaan, että osallistujat ovat ymmärtäneet koulutuksen keskeisen sisällön. Koulutuksen hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus. Koulutus tulee uusia 5 vuoden välein.
Koulutuksessa huomioidaan myös raskaankaluston ja linja-autojen erityispiirteet.
Valitsemalla Diagno Finlandin järjestämän Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutuksen, varmistat henkilöstösi turvallisen työskentelyn sähkö- ja hybridiautojen kanssa sekä osaamisen ajantasaisuuden.
Koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistujat pystyvät työskentelemään nykyaikaisten sähkö- ja hybridiajoneuvojen kanssa turvallisesti vaarantamatta itseään ja tunnistamaan ajoneuvossa mahdollisesti esiintyvät sähköturvallisuuspoikkeamat, jotta ajoneuvosta ei tule vaarallista käyttäjälleen mahdollisessa vikatilanteessa.
Sisältö
 • Sähköturvallisuuden keskeiset säädökset
 • Sähkö- ja hybridiajoneuvojen huolto- ja korjaustoiminta
 • Sähkön vaarat ja tapaturmat
 • Sähköturvallisuuden organisointi ajoneuvokorjaamossa
 • Sähkö- ja hybridiajoneuvojen tunnistaminen ja rakenne
 • Työskentely ja työturvallisuus sähkö- ja hybridiajoneuvojen kanssa
 • Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koe
  Automekaanikoille (henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot, työkoneet), korjaamon työnjohdossa toimiville, korjaamon esimiehille
  Ei esitietovaatimuksia
Tähän koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä Espoossa tai etänä, jolloin koulutus toteutetaan Microsoft Teams -sovelluksen kautta.