Apurahat

Suomen Autoteknilliseltä Liitolta voi hakea apurahaa autoalan koulutukseen, sitä koskevaan tutkimukseen tai muuhun liiton hallituksen hyväksymään alan toimintaan. Apurahoja myönnetään Antti Saarialho -rahastosta sekä Olof Enbom -rahastosta.

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat

Apurahat julistetaan haettavaksi esim. auto- ja kuljetusalan täydennyskoulutukseen ja tutkimustoiminnan edistämiseen. Vuoden apurahoja on haettava Suomen Autoteknilliseltä Liitolta tammikuun 15. päivään mennessä.

Hakemuksissa, joita ei palauteta, on mainittava hakijan nimi, työtehtävä, osoitetiedot, haettavan apurahan määrä, yksityiskohtainen suunnitelma apurahan käyttämisestä, muut apurahaan liittyvät oleelliset tiedot sekä selvitys viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana saaduista apurahoista.

Apurahan saajien on toimitettava rahaston hallitukselle selvitys apurahan käytöstä.

– Antti Saarialho -rahaston hallitus

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat

Apurahat julistetaan haettavaksi esim. dieselalan koulutukseen, tutkimustoimintaan sekä muihin liiton hallituksen hyväksymiin kohteisiin. Vuoden apurahoja on haettava Suomen Autoteknilliseltä Liitolta tammikuun 15. päivään mennessä.

Hakemuksissa, joita ei palauteta, on mainittava hakijan nimi, työtehtävä, osoitetiedot, haettavan apurahan määrä, yksityiskohtainen suunnitelma apurahan käyttämisestä, muut apurahaan liittyvät oleelliset tiedot sekä selvitys viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana saaduista apurahoista.

Apurahan saajien on toimitettava rahaston hallitukselle selvitys apurahan käytöstä.

– Olof Enbom -rahaston hallitus

Vuonna 2019 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2019

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Metropolia Motorsportille vuodelle 2019 sähkökäyttöisen Formula Student -kilpa-auton vuoden aikana tapahtuvan kehitystyön tukemiseksi 1 667,00 €.
 • TAMK Formula Student ry:lle vuoden 2019 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 667,00 €.
 • Formula Student Oulu ry:lle vuoden 2019 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 667,00 €.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2019

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat: Ei jaettu apurahaa

Vuonna 2018 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2018

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Metropolia Motorsportille vuodelle 2018 sähkökäyttöisen Formula Student -kilpa-auton vuoden aikana tapahtuvan kehitystyön tukemiseksi 1 667,00 €.
 • TAMK Formula Student ry:lle vuoden 2018 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 667,00 €.
 • Formula Student Oulu ry:lle vuoden 2018 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 667,00 €.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2018

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Suomen autoalan koulutuksen historiikki-kirjan ensimmäisen osan tekoon 5 000 €.

Vuonna 2017 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2017

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Metropolia Motorsportille vuodelle 2017 sähkökäyttöisen Formula Student -kilpa-auton vuoden aikana tapahtuvan kehitystyön tukemiseksi 1 500,00 €.
 • TAMK Formula Student ry:lle vuoden 2017 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 500,00 €.
 • Formula Student Oulu ry:n vuoden 2017 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 500,00 €.
 • Remmi-teamin vuoden 2017 aikana tapahtuvalle Pisaralla Pisimmälle -ajoneuvon kehitystyön tukemiseksi 500,00 €.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2017

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:
  Pasi Kovaselle YAMK opinnäytetyöhön/tutkimukseen autosähköinsinöörikoulutuksen ke-hittämisestä 1 000,00 €

Vuonna 2016 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2016

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Metropolia Motorsport ry:lle vuonna 2016 valmistuvan neljännen sähkökäyttöisen Formula Student -kilpa-auton vuoden aikana tapahtuvan kehitystyön tukemiseksi 1 667,00 €.
 • TAMK Formula Student ry:lle vuoden 2016 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 667,00 €.
 • Formula Student Oulu ry:n vuoden 2016 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 667,00 €.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2016

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle dieselpolttoaineen kylmäkäytön ja dieseltekniikan seminaaripäivän järjestämiseen 1 000 €. Koska rahaston hallitus asetti ehdoksi apurahan myöntämiselle osallistumismahdollisuuden tarjoamisen myös SATL:n jäsenistölle, päätti rahaston hallitus tukea tilaisuutta edellä päätetyn summan lisäksi 1 000 €:oon asti aiheutuneiden lisäkulujen mukaan. Ehtona lisätuelle on, että osallistujamäärän nousee yli 20 henkilön.
 • Heikki Lehtiselle 1500,00 € apuraha Suomen Dieselliitto ry:n historiikin tekemiseen.

Vuonna 2015 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2015

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:Metropolia

 • Motorsport ry:lle vuonna 2015 valmistuvan kolmannen sähkökäyttöisen Formula Student -kilpa-auton vuoden aikana tapahtuvan kehitystyön tukemiseksi 2 000 €.
 • TAMK Formula Student ry:lle vuoden 2015 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 500 €.
 • Formula Student Oulu ry:n vuoden 2015 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 000 €.
 • RaceAbout Club ry:lle RaceAbout -urheiluauton voimalinjan flexfuel-konversion kehitystyöstä vuonna 2015 aiheutuviin kuluihin 500 €.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2015

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle dieseltekniikan seminaaripäivien järjestämiseen 1 000 €.

Vuonna 2014 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2014

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Metropolia Motorsport ry:lle vuonna 2014 valmistuvan toisen sähkökäyttöisen Formula Student -kilpa-auton vuoden aikana tapahtuvan kehitystyön tukemiseksi 2 000 €.
 • TAMK Formula Student ry:lle vuoden 2014 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1 500 €.
 • Formula Student Oulu ry:n vuoden 2014 aikana tapahtuvan ensimmäisen Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 1000 €.
 • RaceAbout Club ry:lle sähkökäyttöisen Electric RaceAbout -urheiluauton voimansiirron kehitystyöstä vuonna 2014 tehtävän väitöskirjan tekemisen tukemiseen 500 €.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2014

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry:lle dieseltekniikan koulutustapahtuman järjestämisen tukemiseen 1 400 €.
 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle dieselpolttoaineiden vertailututkimukseen 1 000 €.

Vuonna 2013 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2013

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Metropolia Motorsport ry:lle vuonna 2013 valmistuvan ensimmäisen sähkökäyttöisen Formula Student -kilpa-auton vuoden aikana tapahtuvan kehitystyön tukemiseksi 3 000 €.
 • TAMK Formula Student ry:lle vuoden 2013 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 2 000 €.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2013

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle tutustumismatkaan dieseltekniikan korjaamolaitteisiin ja Magneti Marellin laboratorioon Bolognassa suomalaisen dieseltekniikan opetuksen kehittämiseksi 1000 €.
 • Savonlinnan Autoteknillinen Yhdistys ry:lle diesel-elektroniikka kurssin järjestämisen tukemiseen 1 500 €.

Vuonna 2012 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2012

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Metropolia Motorsport ry:lle vuonna 2013 valmistuvan ensimmäisen sähkökäyttöisen Formula Student -kilpa-auton vuoden 2012 aikana tapahtuvan kehitystyön tukemiseksi 3 000 €.
 • TAMK Formula Student ry:lle vuoden 2012 aikana tapahtuvan Formula Student -kilpa-auton kehitystyön tukemiseksi 2 000 €.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2012

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle dieselhenkilöautojen kylmäkäytettävyys -selvityksen tekemiseen opiskelijaprojektina 1 000 €.

Vuonna 2011 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2011

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsinki Polytechnic Formula Engineering Team ry:lle vuoden 2011 Formula Student -kilpa-auton tuotekehitykseen 2000 €
 • RaceAbout Club ry:lle RaceAbout ja Electric RaceAbout -autojen vuoden 2011 kehitystyön tukemiseen 500 €
 • TAMK Formula Student ry:lle vuoden 2011 Formula Student -kilpa-auton tuotekehitykseen 2000 €
 • Harri Santamalalle bensiinikäyttöisen ajoneuvon muuttamiseksi Flexfuel -ajoneuvoksi 500 €

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2011

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle dieseltekniikan opetuksen koordinointiin ja jatkojalostukseen 1000 €
 • Kalevankadun Autotehdas ry:lle biodieselpolttoainetta käyttävän kaupunkiauton suunnittelun tukemiseen 1500 €

Vuonna 2010 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2010

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Tampereen ammattikorkeakoulun TAMK Formula Student ry:lle kilpailukauden 2010 kustannuksiin 1 500 euroa
 • Aalto-yliopiston TKK:n Otaniemi Flying Finns ry:n kilpailukauden 2010 kustannuksiin 1 500 euroa
 • Metropolia ammattikorkeakoulun Helsinki Polytechnic Formula Engineering Team ry:lle kilpailukauden 2010 kustannuksiin 1 500 euroa
 • Metropolia ammattikorkeakoulu RaceAbout Club ry:lle RaceAbout -urheiluauton sekä sähköisen Electric RaceAbout -urheiluauton vuoden 2010 kehitysprojekteihin 500 euroa

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2010

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle Dieseltekniikan opetuksen kehittämiseen 1 000 euroa

Vuonna 2009 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2009

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Tampereen ammattikorkeakoulun TAMK Formula Student ry:lle kilpailukauden 2009 kustannuksiin 2 500 euroa
 • Metropolia ammattikorkeakoulun Helsinki Polytechnic Formula Engineering Team ry:lle kilpailukauden 2009 kustannuksiin 2 000 euroa
 • Metropolia ammattikorkeakoulun RaceAbout Club ry:lle RaceAbout -urheiluauton sekä sähköisen Electric RaceAbout -urheiluauton vuoden 2009 kehitysprojekteihin 500 euroa

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2009

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle ”Metropolian kylmälaboratorion päivittäminen” -selvityksessä syntyvien kulujen kattamiseen 1 000 euroa

Vuonna 2008 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2008

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Formula Engineering Team ry:lle kilpailukauden 2008 kustannuksiin 4 000 euroa
 • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian RaceAbout Club ry:lle RaceAbout -urheiluauton sekä sähköisen RaceAbout -urheiluauton kehitysprojekteihin vuodelle 2008 1 000 euroa

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2008

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin autoinsinöörikouluttajat ry:lle ”Dieselmoottorisen käytetyn henkilöauton varustaminen jälkiasennettavalla hiukkassuodattimella sekä sen soveltuvuus biopolttoaineiden käyttöön” -tutkimuksessa syntyvien kulujen kattamiseen 1 000 euroa
 • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yliopettajalle Matti Parpolalle ”Kalevankadun autotehdas” Autoprojektit osana insinöörikoulutusta -julkaisun kustannuksiin 1200 euroa.

Vuonna 2007 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2007

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian CityCab Engineering Club ry:lle CityCab -kaupunkitaksin jatkotutkimuksiin 1000 euroa vuodelle 2007
 • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Formula Engineering Team ry:lle kilpakauden 2007 kustannuksiin 4000 euroa
 • Teknillisen Korkeakoulun tutkija Ari Tuonoselle ajodynamiikkaa koskevan kirjallisen opetusmateriaalin tuottamiseen 500 euroa
 • Teknillisen Korkeakoulun assistentti Tapio Koisaarelle ajodynamiikkaa koskevan kirjallisen opetusmateriaalin tuottamiseen 500 euroa.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2007

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin autoinsinöörikouluttajat ry:lle ”Dieselmoottorin pakokaasututkimuksen nykytila ja uudet mittausmahdollisuudet” -seminaaria varten 1000 euroa
 • Mobilialle Diesel-liiton historiatiedon arkistoinnin loppuunsaattamiseksi 4000 euroa.

Vuonna 2006 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2006

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Formula Engineering Team ry:lle Formula Student -kilpakauden 2006 kustannuksiin 3500 euroa
 • Jorma Sokerolle autoalan informaatiokampanjaan nuorille 500 euroa.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2006

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Savonlinnan Autoteknilliselle Yhdistykselle Diesel-elektroniikkakurssia varten 1200 euroa
 • Helsingin autoinsinöörikouluttajat ry:lle hyötyajoneuvodieseleiden ja panssarivaunujen voimalaitetekniikan seminaaria varten 1000 euroa
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle auto-osaston opettajien Diesel-kurssia varten 1500 euroa.

Vuonna 2005 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2005

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Formula Engineering Team ry:lle kilpakauden 2005 kustannuksiin 3000 euroa.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2005

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Teknillisen korkeakoulun Gutta Mileage Marathon ry:lle Pisaralla pisimmälle -ajoneuvon diesel-moottorin ohjauselektroniikan muutostöihin, ruiskutusannoksen säätöservon muutostöihin, alustadynamometritestaukseen ja radalla tapahtuvaan testaukseen 1000 euroa
 • Helsingin autoinsinöörikouluttajat ry:lle autoinsinöörikoulutuksen opetussuunnitelman kehittämiseen 1000 euroa. Yhdistys järjestää tätä tarkoitusta varten kaksipäiväisen tilaisuuden.

Vuonna 2004 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2004

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadian Formula Engineering Team ry:lle Formula Student -kilpa-autoprojektia varten 1000 euroa
 • Pirkanmaan Taitokeskukselle ADR Sport II -kilpa-autoprojektia varten 1000 euroa.
 • Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadian opiskelijalle Pauli Riikoselle korikorjatun auton törmäyskäyttäytymisen tutkimukseen 1000 euroa
 • Autojoukkojen Kilta ry:lle varusmiesten turvalliseen liikennekäyttäytymiseen tähtäävän toiminnan edistämiseksi 500 euroa.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2004

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Savonlinnan Autoteknilliselle Yhdistykselle Diesel -elektroniikkakurssin järjestämiseksi 1000 euroa
 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle autotekniikan opettajien koulutuspäivän järjestämiseksi 1000 euroa.

Vuonna 2003 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2003

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Helsingin Autoinsinöörikouluttajat ry:lle autotekniikan koulutusohjelman opettajien osallistumiseen Tukholmassa järjestettävään AVL -seminaariin 1000 euroa
 • Tampereen Ammattikorkeakoulun yliopettaja Erkki Nuutiolle tutkintotyön puitteissa toteutettavaan hankkeeseen ”Tiedonkeruulaitteiston käyttöönotto auto- ja työkonetekniikan tutkimusmittauksissa” 1200 euroa.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2003

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Turun Ammattikorkeakoulun yliopettaja Seppo Niemelle kyseisessä oppilaitoksessa tehtävän insinööritutkinnon päättötyötä varten 1000 euroa. Päättötyössä selvitetään biopolttoaineen monivuotisen käytön vaikutukset työkone- ja henkilöautodieselmoottorien palamis- ja ahtamisjärjestelmien kuntoon
 • Savonlinnan Autoteknilliselle Yhdistykselle Diesel -elektroniikkakurssin järjestämiseksi 850 euroa.

Vuonna 2002 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2002

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Yrjö S. Kaasalaiselle käytännön olosuhteissa tapahtuviin tutkimuksiin ajotapojen vaikutuksesta linja- ja kuorma-autojen polttoaineen kulutukseen 1200 euroa
 • Autoalan ammatillisten näyttötutkintojen laatijatyöryhmälle tutustumismatkaan Euroopassa suoritettavien ammatillisten tutkintojen tasoon, toteutustapaan, järjestämiseen ja vastaanottoon sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen 1200 euroa.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2002

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Savonlinnan Autoteknilliselle Yhdistykselle Diesel -diagnostiikkakurssin järjestämiseksi 850 euroa
 • Mika Laurénille tutkimukseen kylmäpuristetun sinappiöljyn partikkelipäästöistä turboahdetussa ja välijäähdytetyssä suoraruiskutusdieselmoottorissa 1000 euroa.

Vuonna 2001 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2001

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Imatran ammattioppilaitoksen auto-osaston opettajille Saksaan suuntautuvaa opintomatkaa varten 5000 markkaa
 • Rovaniemeläisen Jari Ojan jatko-opiskeluun Englannissa 5000 markkaa.
 • Lisäksi rahaston hallitus päätti myöntää kaksi 1000 markan arvoista Tunnustuspalkintoa paikkakuntien autoalan historiikin kokoamisesta. Saajat olivat Toivo Blom Tampereelta ja Juhani Rissanen Riihimäeltä.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2001

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Jouko Lehtomäelle osallistumiseen SAE:n kansainväliseen vuosikongressiin 5000 markkaa
 • Pertti Ylhäiselle osallistumiseen Stuttgartissa pidettävään Dieseltekniikan kongressiin 5000 markkaa.

Vuonna 2000 jaetut apurahat

SATL:n Antti Saarialho -rahaston apurahat vuodelle 2000

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Markus Melinille FISITA Travelling Fellowship- ohjelmaan osallistumiseen Etelä-Korean Soulissa 5000 markaa
 • Kuljetuspäällikkö Toivo Blomille Tampereen alueen autoliikkeiden ja -korjaamojen historiikin valmisteluun 5000 markkaa.

SATL:n Olof Enbom -rahaston apurahat vuodelle 2000

Rahaston hallitus päätti myöntää seuraavat apurahat:

 • Teknikko Hannu Vesalalle Dieselpolttoaineen karstan muodostuksen vaikutusten testimenetelmien kehittämiseen 10000 markkaa.