Tietosuojaseloste

Suomen Autoteknillinen Liitto ry

JÄSEN- JA ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 25.5.2018)
(versio 23.9.2019)

1) REKISTERINPITÄJÄ

Organisaatio:

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL)
Köydenpunojankatu 8
00180 HELSINKI
Puhelin: 09 694 4724
Sähköposti: satl@satl.fi
Yhdistysrekisterinumero 78.689
Y-tunnus: 0202100-8
Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi
Puhelin: 044 523 9477
Sähköposti: pasi.perhoniemi@satl.fi

Rekisterin ylläpitäjä:

SATL:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenten osalta
Jäsensihteeri Tommi Suhonen (toimii etänä pääasiassa Kuopiosta käsin)
Köydenpunojankatu 8
00180 HELSINKI
Puhelin: 050 436 8873
Sähköposti: info@satl.fi

SATL:n liiketoiminnan osalta
Liiketoimintajohtaja Juha Seppälä
Köydenpunojankatu 8
00180 HELSINKI
Puhelin: 050 502 2915
Sähköposti: juha.seppala@satl.fi

Lisäksi kunkin SATL paikallisyhdistyksen osalta heidän jäsenvastaavat (lähtökohtaisesti yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, muuten yhdistyksen oman päätöksen mukaisesti) saavat yhdistyksen niin päättäessä oikeuden ylläpitää ja käyttää yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen omien jäseniensä jäsentietoja samasta tietokannasta suojatun internetyhteyden avulla (katso kohta 8). Ajantasainen tieto jäsenen oman yhdistyksen rekisterin ylläpitäjästä on kysyttävissä toimistosihteeri Tommi Suhoselta.

2) REKISTERIN NIMI

 1. Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenrekisteri
  1.1. Satelliitti -jäsenlehden tilaajarekisteri, vain SATL:n jäsenille
 2. Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n liiketoiminnan (tuoteniminä muun muassa Autoalan Koulutuskeskus, SATL-seminaarit, Autokorjaamo-messut, SATL Automotive Aftersales Summit) asiakas- ja markkinointirekisteri
 3. SATL:n osittain omistaman Autotieto Oy:n julkaiseman Suomen Autolehden tilaajarekisteri, sisältäen SATL:n jäsenet

3) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • jäsenrekisterin osalta yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpito
 • asiakasrekisterin osalta asiakas-/jäsensuhteeseen perustuva oikeutettu etu
 • Jäsenrekisteriä käytetään Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n ja sen jäseninä olevien 37 paikallisen Autoteknillisten yhdistyksen jäsenasioiden hoitoon. Näitä ovat mm. jäsenmaksujen perintä ja tilittäminen paikallisille Autoteknillisille yhdistyksille sekä Suomen Autolehden ja Satelliitti -lehden, tiedotteiden ja muun materiaalin lähettäminen
  1.1. Rekisterin tietoja käytetään Suomen Autolehden lähettämiseen tilaajille ja muille lehden saajille kuin Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n tai sen jäseninä toimivien Autoteknillisten yhdistysten jäsenille.
 • SATL:n liiketoimintaan liittyen SATL:n jäsenille myöntämien jäsenalennuksien antamiseen liittyvä jäsenyyden valvonta ja tiedotteiden sekä muun materiaalin lähettäminen.
 • SATL:n liiketoimintaan liittyen sen asiakasrekisterissä olevien yksityishenkilöiden sekä yritysten edustajien tekemien tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen tarvittavat tiedot. Yrityksille suunnattujen suoramarkkinointitoimenpiteiden suorittaminen henkilön vastuualueelle kuuluvien tuotteiden/palvelujen osalta.
 • Jäsenrekisteriä käytetään Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n ja sen jäseninä olevien paikallisten Autoteknillisten yhdistysten väliseen yhteydenpitoon.

4) REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä on tietoja sekä oikeus- että luonnollisista henkilöistä.

Oikeushenkilöt:
 • Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenenä olevat paikalliset Autoteknilliset yhdistykset
 • Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n kannattajajäsenyritykset
 • paikallisten Autoteknillisten yhdistysten kannattajajäsenyritykset
 • Suomen Autolehden muut yritystilaajat tai yritysryhmätilausten saajat
 • SATL liiketoiminnan yritysasiakkaat, jotka eivät ole muutoin jäseniä
Luonnolliset henkilöt:
 • paikallisten Autoteknillisten yhdistysten jäsenet
 • Suomen Autolehden suorat tilaajat ja ryhmätilausten saajat
 • SATL:n liiketoiminnan yksityisasiakkaat, jotka eivät ole jäseniä

Rekisteröidyistä merkitään ainakin seuraavat tiedot:

Jäsenyystiedot

 • jäsennumero
 • minkä yhdistyksen jäsen on
 • liittymisaika

Henkilötiedot*

 • täydellinen nimi
 • syntymäaika
 • postiosoite
 • kotipaikka, jos eri kuin osoite
 • Varsinaista henkilötunnusta (sosiaaliturvatunnus) ei merkitä rekisteriin.

*) Yhdistyslain 11 §:n 1 momentin mukaan pakollisia tietoja ovat jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Jäsenmaksutiedot

 • maksun peruste
 • tiedot maksun maksamisesta, eriteltynä vuosittain

Jäsenenä olevasta paikallisesta Autoteknillisestä yhdistyksestä rekisteröidään lisäksi yhdistyksen pankkitilin numero.

Lisäksi voidaan merkitä:

Yhteystietoja

 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Jäsenprofiilitietoja

 • työnantaja
 • toimiala
 • toimialue
 • työnkuva
 • rekrytointivastuu
 • alaisten määrä

Jäsenprofiilitietoja käytetään vain kohdennettuun tiedottamiseen ja jäsenjakauman määrittelyyn. Yksittäisen jäsenen jäsenprofiilia ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Suomen Autolehden saajista rekisteröidään:

 • nimi
 • postiosoite
 • tilaajanumero
 • tilauksen alkamis- ja päättymispäivä

Erikseen pidetään luetteloa Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäseninä olevien paikallisten Autoteknillisten yhdistysten luottamushenkilöiden yhteystiedoista. Tällaisia henkilöitä ovat yhdistyksen:

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • rahastonhoitaja
 • hallituksen jäsen
 • jäsenhankintavastaava
 • kirja-asiamies
 • senioreiden puheenjohtaja
 • piirin edustaja (SATL:n Liittohallituksenjäsen)

Heistä rekisteröidään:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero (koti + työ)
 • sähköpostiosoite

Heistä yhdistysten puheenjohtajien, sihteerien ja rahastonhoitajien edellä esitetyt tiedot ovat julkistettuna kunkin SATL:n ylläpitämän yhdistyksen internetsivuilla. Lisäksi SATL:n omilla kotisivuilla on julkisesti luettavissa piirin edustajien eli SATL:n liittohallituksen ja sen puheenjohtajan edellä esitetyt yhteystiedot. Näiden lisäksi SATL:n puheenjohtajan, liittohallituksen jäsenten sekä yhdistysten puheenjohtajien, sihteerien ja rahastonhoitajien yhteystiedot julkaistaan kaikille jäsenille toimitettavassa, kahdesti vuodessa ilmestyvän Satelliitti -lehden vuoden ensimmäisessä numerossa.

Vine Oy:n tekemän markkinoinin automaation osalta kerätään tietoja seuraavasti:

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
 • tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):

 • markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
 • yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
 • verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja
 • oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot
 • evästeet

Käyttötiedoista analytiikan avulla päätellyt tiedot (johdetut tiedot):

 • kiinnostuksen kohteet
 • liidipisteet, jotka kuvaavat sisältöjen käytön aktiivisuutta

5) SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 1. Tiedot kerätään suoraan jäseniltä. Tiedot päivitetään jäsenien päivittämänä ja lisäksi Posti toimittaa henkilöjäsenistä osoitteenmuutokset osoitteenmuutospalvelun kautta niiden osalta, joilla ei ole luovutuskieltoa.
  1.1. Tiedot saadaan Suomen Autolehden tilaajilta tai ryhmätilauksissa ryhmätilauksen tekijältä tilauksen yhteydessä. Päivitys Postin osoitteenmuutospalvelun kautta.
 2. Tiedot saadaan suoraan paikallisilta Autoteknillisiltä yhdistyksiltä.
 3. Yrityksen asiakasrekisteri.
 4. Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedo

6) EVÄSTEET

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytössä ovat Google Analyticsin sekä Vine Oy:n seurantatyökalut, jotka käyttävät evästeitä.

Lue lisää evästeistämme

7) TIETOJEN KÄYTTÖ

LIITON SISÄLLÄ

Rekistereiden käyttöoikeus on jäsenrekisterin osalta rekisterin ylläpitäjän lisäksi Liiton toiminnanjohtajalla ja liiketoimintajohtajalla

Liiketoiminnan asiakasrekisterin osalta rekisterin ylläpitäjän lisäksi Liiton toiminnanjohtajalla

YHDISTYKSISSÄ

Rekisterin sähköinen käyttöoikeus on vain niillä yhdistysten jäsenvastaavilla, joille kukin yhdistys on Liitolta ne pyytäneet. Käyttöoikeus koskee vain kunkin yhdistyksen omia jäseniä. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana.

8) TIETOJEN LUOVUTUS

Säännönmukainen luovutus

Rekisteröidyistä ei lähtökohtaisesti luovuteta tietoja Liiton ja sen paikallisyhdistysten ulkopuolelle.
Toiminnan osalta käytetään kuitenkin seuraavia toimijoita eri palvelujen toteuttamiseksi:

 • Autotieto Oy, joka välittää Suomen Autolehden saajien nimi- ja osoitetiedot Forssan Kirjapaino Oy:lle Suomen Autolehden ja sen liitteenä toimitettavan Satelliitti-lehden postittamista varten.
 • Waasa Graphix Oy:lle Satelliitti-lehden postittamista varten nimi- ja osoitetiedot niiden osalta, joille Suomen Autolehti ei mene
 • Cardplus Oy:lle jäsenkorttien yksilöintiä ja postittamista varten nimi-, osoite- ja yhdistystiedot
 • Creamailer Oy:lle Creamailer-ohjelman kautta lähetettävien uutiskirjeiden lähettämiseksi nimi- ja sähköpostiosoitetiedot
 • Liiton käyttämälle tilitoimisto Tilisakut Oy:lle tarvittavat tiedot Liitolta ostettujen palvelujen tai tuotteiden laskuttamiseksi
 • Codaone Oy SATL:n liiketoimintojen verkkokaupan tilauksiin vaadittavat tiedot
 • Paytrail Oyj maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana SATL:n liiketoimintojen verkkokaupan tilauksiin vaadittavat tiedot
 • Checkout Finland Oy maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana SATL:n liiketoimintojen verkkokaupan tilauksiin vaadittavat tiedot
 • Storybound Oy SATL:n markkinoinnin osalta vaadittavat tiedot
 • Vine Oy edellä mainitun Storyboundin alihankkijana markkinoinnin automatisoinnin osalta. Rekisterissä käytettävät järjestelmät on sijoitettu Vine Oy:n kumppanin valvottuun laitetilaan Suomessa. Tila täyttää Viestintäviraston tärkeysluokan 2 laitetiloille annetun määräyksen (54A/2012M). Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 • Diagno Finland Oy:lle yrityksen järjestämiin koulutuksiin osallistuvien henkilöiden osallistumis- ja laskutustiedot
 • Amazonin Euroopassa sijaitseva palvelin, johon paikalisyhdistysten kotisivujen kautta lähetetyt yhteydenottotiedot tallentuvat.
 • Seravo Oy:n palvelin, johon liiton kotisivujen jäsenlomakkeiden tiedot tallentuvat. Sinne tallentuvat myös liiton ja paikallisyhdistysten kotisivujen kautta lähetetyt yhteydenottotiedot.
Yhdistyslain 11 §:n 2 momentin mukainen tutustumisoikeus

Jokaisella Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n ja Autoteknillisen yhdistyksen jäsenellä on halutessaan oikeus tutustua oman yhdistyksensä jäsenluetteloon omien tietojensa osalta, jossa on kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Tämä on mahdollista internetin välityksellä osoitteesta https://www.ankkuri.info/ankkurilogin/ saatuaan henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan tai paikanpäällä SATL:n toimistolla.

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Muu luovutus

Tietoja saatetaan käyttää SATL:n tai Autotieto Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin siten, että varsinaisia rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterissä olevilla on mahdollisuus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin.

Muusta tietojen luovutuksesta päättää joko:

 • Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n hallitus SATL:n omia jäseniä koskevien tietojen tai kaikkia rekisterissä olevia henkilöitä koskevien tietojen osalta

tai

 • kunkin Autoteknillisen yhdistyksen hallitus omia jäseniään koskevien tietojen osalta.

9) REKISTERITIETOJEN SUOJAUS

Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukitussa kaapissa rekisterin ylläpitäjän työhuoneessa. Hävitettävä aineisto silputaan asiakirjasilppurilla tunnistamattomaan muotoon ja jätehuoltoyhtiö hävittää sen.

Sähköinen aineisto

Jäsenrekisterin osalta tietojärjestelmästä vastaa Avoine Oy. Tietojen katseluun ja muuttamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Liitolla on kaikkiin tietoihin käyttöoikeus, kullakin Autoteknillisellä yhdistyksellä vain sen yhdistyksen jäsenet kattava käyttöoikeus ja kullakin jäsenellä vain hänen tietoihin tutustumis-ja muokkausoikeus. Yhteys Avoinen järjestelmään hoidetaan salattua internet-yhteyttä käyttäen.

Muissa kohdassa 7 esitettyjen jäsenrekisterin tietoja hyödyntävien palvelujen toteuttamisessa toiminnot on suojattu salasanoin ja tietojen siirto tapahtuu tietoturvallisesti ilman, että ulkopuolisten toimijoiden ei ole mahdollista puuttua asiaan.

Asiakasrekisteri puolestaan on vain rekisterinpitäjän saatavilla olevassa muodossa henkilökohtaisella salasanalla suojatulla koneella.

10) TARKASTUSOIKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Samalla rekisteröidylle ilmoitetaan rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin tietoja käytetään ja mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Halutessaan tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteröidyn on otettava yhteyttä rekisterin ylläpitäjään joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai tulemalla henkilökohtaisesti liiton toimistolle. Tämän lisäksi osa tiedoista on tarkistettavissa internetin välityksellä omaa henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa käyttäen.

Mikäli rekisterinpitäjä havaitsee rekisterissä olevan virheellisen tiedon, tämä tieto korjataan oma-aloitteisesti. Jos rekisteröity haluaa korjata tai muuttaa tietoja, hänen tulee ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään tai päivittää tiedot internetin välityksellä käyttäen henkilökohtaista jäsentunnistautumista.

11) KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää omien tietojensa käyttö ja luovutus suoramyyntiä, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Jos rekisteröity haluaa käyttää kielto-oikeuttaan, hänen tulee ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12) TIETOJEN POISTAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekistereistä. Tämä tarkoittaa jäsenen ollessa kyseessä eroa liitosta ja paikallisyhdistyksestä. Asiakasrekisteristä poistaminen tarkoittaa asiakkuuden päättämistä. Tämä pyyntö tulee osoittaa rekisterin ylläpitäjälle.

Jäsentiedot poistetaan automaattisesti jäsenen kuoleman yhteydessä. Jos ero tapahtuu jättämällä jäsenmaksu maksamatta, tiedot säilytetään kaksi vuotta siltä varalta, että jäsen haluaa liittyä uudestaan. Muuten jäsenhistoriatiedot menetetään.

Tiedot niin jäsenrekisterissä kuin asiakasrekisterissä kuitenkin säilytetään niiltä osin mitä muissa määräävissä laeissa ja asetuksissa määrätään tietojen säilytysajaksi. Lisäksi historiatietona säilytetään liiton ja yhdistysten myöntämät kunnialevyke- ja muut muistamiset sekä tiedot henkilöistä, jotka ovat olleet liiton tai sen paikallisyhdistysten vastuullisissa tehtävissä tai muutoin merkittävässä asemassa.

Kohdennettuun suoramarkkinointiin liittyvät sähköpostiviestien ja yrityksen verkkosivujen sisältöjen käyttötiedot poistetaan automaattisesti 18 kuukauden kuluttua käytöstä.

Liiton kotisivujen lomakkeilla lähetetyt tiedot poistetaan sivustolta 90 päivän kuluessa niiden lähetyksestä.

13) TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Sisällön viimeisin päivityspäivämäärä lukee tekstin alussa.

Ota yhteyttä aiheesta

Pasi Perhoniemi Toiminnanjohtaja

 • pasi.perhoniemi@satl.fi
 • +358 44 523 9477