Ilmastointikoulutus ja pätevyyskoe (Tukes), etäkoulutus 11.5.2021 TÄYNNÄ

310,00  (ei sis. alv.)

JÄSENET
225,00  (ei sis. alv.)

OPISKELIJAJÄSENET
225,00  (ei sis. alv.)

NORMAALIHINTA
310,00  (ei sis. alv.)

Ajoneuvoilmastoinnin huolto ja korjaus on luvanvaraista toimintaa. Huoltoa ja korjausta suorittavan tulee suorittaa pätevyyden osoittamiseksi koe. Pätevyyskoe suoritetaan tämän kurssin päätteeksi. Sen lisäksi yrityksellä tulee olla vastuuhenkilö ja yrityksen tulee tehdä toimintailmoitus Tukesille. Myös hakuprosessi käydään kurssilla läpi.

 

SATL:n jäsenille 225€/hlö, muut 310€/hlö

Hintaan lisätään alv 24%

TAPAHTUMAN TIEDOT

11.05.2021
08:30
16:00

Koulutuksen sisältö

Perehdytään ilmastointihuollon tekemiseen liittyviin määräyksiin sekä vastuuhenkilölle ja huoltohenkilöstölle asetettuihin vaatimuksiin. Käydään läpi erityyppisten ilmastointijärjestelmien toiminta ja rakenne. Tutustutaan ajoneuvojen ilmastointi-järjestelmissä käytettäviin kylmäaineisiin ja öljyihin sekä niiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn.

Kurssilla käytetään ilmastoinnin huoltolaittetta huoltolaitteen kylmäainesisäsäiliön täyttämiseen ja ilmastointihuollon suorittamiseen.

Kurssin päätteeksi suoritetaan koe, jonka hyväksytysti suorittaneet ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta. Kurssin sisältöön voi tutustua osallistujille ennakkoon jaettavan kurssimateriaalin avulla.

Koulutuksen sisältö mm.

  • Ajoneuvoissa käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö, ominaisuudet ja ympäristövaikutukset sekä niitä koskevat säännökset.
  • Valtioneuvoston asetuksen 766/2016, asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja direktiivin 2006/40/EY sisältö.
  • Vastuuhenkilölle ja huoltohenkilöstölle asetetut vaatimukset.
  • Ajoneuvoissa käytettävät ilmastointijärjestelmät ja niiden toiminta.
  • Ilmastointijärjestelmään kuuluvat komponentit.
  • Ilmastoinnin huoltolaitteen liittäminen ja irrottaminen eri tyyppisiin ajoneuvo- ja työkoneilmastointeihin.
  • Ilmastoinnin huoltolaitteen käyttö talteenotossa, alipaineistuksessa, tiiveystestissä, öljyn ja väriaineen lisäyksessä sekä kylmäaineen lisäyksessä.

Kouluttajana toimii Ari Katila, Diagno Finland Oy.

Ilmastointikoulutukset etäyhteydellä
 • Koulutus toteutetaan etäyhteydellä ja opiskelijalle lähetetään ennakkoon tutustuttavaksi kurssimateriaalin kopio.
 • Kurssimateriaaliin suositellaan ennakkoon tutustumista.
 • Tästä voi olla apua etäkurssin seuraamiseen.
 • Samoin jos on jostakin kysyttävää, niin voi sitten niitä esittää kurssin aikana.
 • Osallitujan tulee valmistatua kurssiin tutustumalla työpaikkansa ilmastoinnin huoltolaitteeseen joko kollegan opastamana tai käyttöohjekirjaan tutustumalla.
 • Osallitujalla tulee olla etäkurssin jälkeen mahdollisuus suorittaa kokeen käytännön osuus omalla työpaikalla siten että videoyhteydellä todetaan huoltolaitteen käytön perusasiat.
 • Videoneuvottelu kouluttajan ja opiskelijan välille sovitaan erikseen etäkurssin jälkeen.